Bedrijfsfinanciering door investeerders: wel of niet verstandig?| Bedrijfsfinancieringen.INFO

Veel bedrijven, met name starters in high-tech sectoren zoals internet, hebben ambitieuze groeiplannen. Die ambitie vereist geld. Veel geld. Banken zijn hiervoor niet de meest risico nemende partners. Het is daarom niet verwonderlijk dat een andere marktpartij hier een toegevoegde waarde heeft, namelijk de investeerder. Bij meer high-tech georiënteerde bedrijven die zich in de eerste fasen van een bedrijf bevinden heet de investeerder een venture capitalist (VC). Is je bedrijf voorbij de idee of opstartfase, dan spreekt men van private equity.

Laten we de voordelen op een rijtje zetten en vervolgens de nadelen.

Bedrijfsfinanciering door investeerders en de voordelen

–     Bedrijfsfinanciering door investeerders voordeel 1: Je kunt groeien

Heb je zeer ambitieuze groeiplannen en wil je miljoenen investeren om die plannen te realiseren? Dan kan extern risicokapitaal deze in theorie allemaal financieren. Je kunt sneller innoveren, een salesforce opbouwen en zelfs kleinere concurreren overnemen. Zonder investeerdersgeld gaat het een stuk langzamer. Dan ben je afhankelijk van je spaargeld en geld wat je verdient met je bedrijf. Als het lang duurt om op gang te komen, kun je minder overhouden om te investeren en bestaat er de dreiging dat concurrenten die meer financieringsmogelijkheden hebben jou inhalen.

–     Bedrijfsfinanciering door investeerders voordeel 2: Je hebt een sparringpartner

Investeerders hebben maar 1 doel en dat is hun aandeel in jouw bedrijf tegen een zo hoog mogelijke winst op een later tijdstip verkopen. Die ambitie sluit goed aan bij jou als ondernemer. Investeerders hebben vaak veel ervaring opgedaan bij het realiseren van zulke targets. Dat maakt ze in theorie uitstekende sparring partners. Voor jou is het groeien naar 1 miljoen omzet een nog nooit eerder verkend avontuur, maar de investeringsmanager kan dat trucje al tientallen keren hebben meegemaakt/ervaren. Dat referentiekader maakt een investeerder een goede sparringpartner.

–     Bedrijfsfinanciering door investeerders voordeel 3: Je reputatie gaat omhoog

Als je funding (bedrijfsfinanciering) krijgt van een bekende investeerder, dan is dat een keurmerk. Immers, iemand met een goede reputatie (investeerder x) heeft vertrouwen in jouw bedrijf en bewijst dat door vele euro’s te injecteren. Als gevolg hiervan kun je vaak makkelijker toegang krijgen tot andere vormen van bedrijfsfinanciering, zoals bancaire leningen. Daarnaast is een teken van vertrouwen voor potentiele klanten. Dat kan ze net over de streep trekken.

–     Bedrijfsfinanciering door investeerders voordeel 3: je krijgt sneller toegang tot vervolgfinanciering

Daarnaast kan het helpen als je de in de toekomst nog meer financiering nodig hebt bij andere investeerders. Bij high-tech startups waar meerdere financieringsrondes nodig zijn is een eerdere financieringsronde door een investeerder een teken waardoor je op het radarscherm komt van andere investeerders. Investeerders volgen elkaar, omdat ze niet zelf alle interessante startups kennen.

–     Bedrijfsfinanciering door investeerders voordeel 4: je komt op het scherm van potentiele kopers

Als je als ambitie hebt om je bedrijf binnen een paar jaar te verkopen, dan helpt het als je funding krijgt van een bekende investeerder. Immers, daarbij kom je ook op het radarscherm van potentiele kopers die ooit jouw bedrijf kunnen overnemen. Doordat je op hun radarscherm kent kunnen ze je alvast leren kennen. Vooral strategische kopers met veel geld doen er lang over om een potentiele overname kandidaat te leren kennen.

Een investeerder met voldoende financiële middelen kan dus helpen om het bedrijf te laten groeien. Echter, er zijn ook nadelen verbonden aan het huwelijk met een investeerder. Dit bespreken we in het volgende artikel.